سامانه سپهر آجا

سامانه سپهر آجا answer.aja.ir برای پاسخ گویی به مشکلات ارتش طراحی و راه اندازی شده است. برای دریافت راهنمای استفاده…